Η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Νότιου Αιγαίου “Αρχιπέλαγος”, αποτελεί Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Είναι συνδικαλιστικό όργανο των Φορέων ΚΑΛΟ του Νότιου Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4430/2016. Έχει Αναγνωριστεί με την 1/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικό, χωρίς εμπορική ιδιότητα και με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Το φθινόπωρο του 2020, 19 φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με δραστηριότητα στο Νότιο Αιγαίο συναντηθήκαμε με σκοπό να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα και τις προκλήσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ.
Τα μέλη της Ένωσης αποτελούνται από 17 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και 2 Εταιρίες (αρ. 741 επ.) Του Αστικού Κώδικα.

Εδρεύουν σε Σύρο, Ρόδο, Τήνο, Νάξο, Κω, Πάρο και Αμοργό και συμμετέχουν στην Ένωση έπειτα από απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων.

Σκοποί μας είναι η προαγωγή, ο συντονισμός και η διάδοση των δραστηριοτήτων των μελών μας και η ανάπτυξη των αρχών της ΚΑΛΟ, η συνδρομή στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 2017-2023 για την ΚΑΛΟ, η συλλογική εκπροσώπηση και δικτύωση των μελών μας, καθώς και η συνεργασία με τις άλλες ενώσεις του Ν. 4430/2016.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Περιβαλλοντικό Πάρκο Απάνω Μεριάς Σύρου

ART ΚΟΙΝΣΕΠ

ΕνΤοΠο Σύρο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Καβίλια ΚΟΙΝΣΕΠ

AEGEANREBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΙΣΤΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ

Naxos Trekking ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ALTERA VITA

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ - OPENER ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΑΜΒΡΟΣΙΑ

Για τη φύση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ACTIVE LAND ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Κυκλαδία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

GREEΝ TRAVEL Κοιν.Σ.Επ.

Το Μιτάτο της Αμοργού

Aegean Cats - we live together ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Καλλονή-Κελλιά ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Νότιου Αιγαίου “Αρχιπέλαγος”, αποτελεί Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Είναι συνδικαλιστικό όργανο των Φορέων ΚΑΛΟ του Νότιου Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4430/2016. Έχει Αναγνωριστεί με την 1/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικό, χωρίς εμπορική ιδιότητα και με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Το φθινόπωρο του 2020, 19 φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με δραστηριότητα στο Νότιο Αιγαίο συναντηθήκαμε με σκοπό να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα και τις προκλήσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ.
Τα μέλη της Ένωσης αποτελούνται από 17 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και 2 Εταιρίες (αρ. 741 επ.) Του Αστικού Κώδικα.

Εδρεύουν σε Σύρο, Ρόδο, Τήνο, Νάξο, Κω, Πάρο και Αμοργό και συμμετέχουν στην Ένωση έπειτα από απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων.

Σκοποί μας είναι η προαγωγή, ο συντονισμός και η διάδοση των δραστηριοτήτων των μελών μας και η ανάπτυξη των αρχών της ΚΑΛΟ, η συνδρομή στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 2017-2023 για την ΚΑΛΟ, η συλλογική εκπροσώπηση και δικτύωση των μελών μας, καθώς και η συνεργασία με τις άλλες ενώσεις του Ν. 4430/2016.