Ως ο επίσημος φορέας, που εκπροσωπεί τα άτομα με προβλήματα όρασης που διαμένουν μόνιμα στις Κυκλάδες, η “ΑΡΩΓΗ” και τα Μέλη της, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διευκολύνουν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων μας, ενισχύοντας το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωση, ανάλογη με των υπολοίπων μελών της νησιωτικής κοινωνίας.Ως ο επίσημος φορέας, που εκπροσωπεί τα άτομα με προβλήματα όρασης που διαμένουν μόνιμα στις Κυκλάδες, η “ΑΡΩΓΗ” και τα Μέλη της, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διευκολύνουν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων μας, ενισχύοντας το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωση, ανάλογη με των υπολοίπων μελών της νησιωτικής κοινωνίας.