Ως ο επίσημος φορέας, που εκπροσωπεί τα άτομα με προβλήματα όρασης που διαμένουν μόνιμα στις Κυκλάδες, η “ΑΡΩΓΗ” και τα Μέλη της, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διευκολύνουν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων μας, ενισχύοντας το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωση, ανάλογη με των υπολοίπων μελών της νησιωτικής κοινωνίας.

As the official body, representing the visually impaired people permanently residing in the Cyclades, "AROGI" and its Members, make every effort to facilitate and upgrade the quality of life of our fellow human beings, strengthening the non-negotiable right in a dignified and equal living, similar to the other members of the island society.

Ως ο επίσημος φορέας, που εκπροσωπεί τα άτομα με προβλήματα όρασης που διαμένουν μόνιμα στις Κυκλάδες, η “ΑΡΩΓΗ” και τα Μέλη της, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διευκολύνουν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων μας, ενισχύοντας το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωση, ανάλογη με των υπολοίπων μελών της νησιωτικής κοινωνίας.

Αννα Μαρία Φωσκόλου

Πρόεδρος ΑΡΩΓΗΣ