Όροι χρήσης της πλατφόρμας ELearning Altera Vita

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας!

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA, στον ιστότοπο https://e-learning.alteravita.eu/συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε να ακολουθείτε πιστά τους όρους χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους, σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην πλατφόρμα E– Learning ALTERA VITA.

Η πλατφόρμα E– Learning ALTERA VITA, οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω του ιστότοπου https://e-learning.alteravita.eu/  λειτουργεί υπό την ευθύνη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Κυκλάδων ALTERA VITA με έδρα την Σύρο .

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E– Learning ALTERA VITA, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Στοιχεία εγγραφής και ασφάλεια λογαριασμού

Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα, δηλ. για να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό και επακόλουθα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA, πρέπει οι πληροφορίες που καλείστε να μας παρέχετε να είναι ακριβείς και πλήρεις και να δεσμευτείτε ότι θα ενημερώνετε, εφόσον χρειαστεί, τις συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβείς και πλήρεις.

Δεσμεύεστε να δημιουργήσετε, να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ λογαριασμό χρήστη και ότι δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και επακόλουθα ούτε τη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού από τρίτους.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA, δεν σας παραχωρείται σε καμία περίπτωση η κυριότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα E– Learning ALTERA VITA απευθύνεται σε ενήλικες. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα E– Learning ALTERA VITA και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτομο άνω της ηλικίας των 16 ετών. Κάθε μάθημα μπορεί να θέτει επιπλέον απαιτήσεις και περιορισμούς.

Τα μαθήματα του E- Learning ALTERA VITA

Το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται και προβάλλεται στην πλατφόρμα του E– Learning ALTERA VITA ανήκει αποκλειστικά στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κυκλάδων ALTERA VITA. Η Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων ALTERA VITA έχει τα πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού περιεχομένου που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA

Έχετε τη δυνατότητα να «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρει η πλατφόρμα E– Learning ALTERA VITA αλλά μόνο για προσωπική και μη-εμπορική χρήση εκτός αν λάβετε γραπτώς άδεια από την Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων ALTERA VITA. η οποία θα σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της με διαφορετικό τρόπο.

Η Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων ALTERA VITA έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναπρογραμματίσει τα μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, όπως επίσης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και τη βαθμολογία των σύντομων εργασιών (mini-projects), των κουίζ και των λοιπών εργασιών που υπόκεινται σε αξιολόγηση.

Η Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων ALTERA VITA δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτές των μαθημάτων είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα, την εγκυρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχόμενου που φιλοξενείται στην πλατφόρμα E– Learning ALTERA VITA

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος (όπως αυτό ορίζεται από το E– Learning ALTERA VITA και περιγράφεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το E– Learning ALTERA VITA σχετικά με την καταβολή του ορισθέντος και συμφωνηθέντος πριν την έναρξη του μαθήματος αντιτίμου και με τρόπο πληρωμής που προτείνεται από το E– Learning ALTERA VITA, εκτός κι αν το μάθημα είναι δωρεάν, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης και για τις δύο περιπτώσεις, από το E– Learning ALTERA VITA .

To εκπαιδευτικό περιεχόμενο που «ανεβάζουν» οι χρήστες

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν και να διαμοιράσουν μέσω της πλατφόρμας E-Learning ALTERA VITA το δικό τους περιεχόμενο, όπως τις σύντομες εργασίες (mini-projects) που υποβάλουν σε κάθε μάθημα καθώς και τις δημοσιεύσεις τους μέσω των χώρων συζήτησης (forums), τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους άλλους χρήστες (συνεκπαιδευόμενους).

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το λογαριασμό του στο E– Learning ALTERA VITA και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με το λογαριασμό αυτό, δηλαδή, για τα σχόλια στους χώρους συζητήσεων (forum), τα μηνύματα, τα αρχεία που ανεβάζει στην πλατφόρμα κ.λπ.

Το E– Learning ALTERA VITA διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου, περιεχόμενο κάποιου χρήστη αν θεωρηθεί προσβλητικό ή μη αποδεκτό κοινωνικά για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο (οποιασδήποτε μορφής), το οποίο δεν δημιουργήθηκε από δική σας προσωπική προσπάθεια και εργασία ή δεν έχετε άδεια για να το δημοσιεύσετε.

Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να διαμοιράσετε υλικό σχετικό με τις λύσεις των quiz και των ασκήσεων σας στα μαθήματα που παρακολουθείτε (σε οποιαδήποτε μορφή) στους χώρους συζητήσεων (forum) των μαθημάτων πριν το πέρας της προθεσμίας υποβολής της.

Η παρούσα συμφωνία «Όροι χρήσης της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA» γίνεται αποδεκτή από εσάς κατά την εγγραφής σας στην πλατφόρμα Coursity μέσω της. ιστοσελίδας https://e-learning.alteravita.eu/ για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού στο E– Learning ALTERA VITA, και αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων ALTERA VITA, μέσω της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA

Το E– Learning ALTERA VITA διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους Όρους χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το E– Learning ALTERA VITA

Το E– Learning ALTERA VITA συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ο χρήστης:

  1. Κάνει εγγραφή στη σελίδα https://e-learning.alteravita.eu/ για να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό χρήστη
  2. Υποβάλλει αίτηση για απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
  3. Συμμετέχει σε ερωτηματολόγια

Το E– Learning ALTERA VITA συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του και της εκπλήρωσης των σκοπών του.

Για ποιο λόγο το E– Learning ALTERA VITA συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το E– Learning ALTERA VITA συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στις παραπάνω περιπτώσεις και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων του E– Learning ALTERA VITA (επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA).

Συγκεκριμένα:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το email χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους χρήστες της πλατφόρμας ELearning ALTERA VITA. Εφόσον κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία από το ELearning ALTERA VITA δεν δύναται να εγγραφεί στο ELearning ALTERA VITA. Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους στο ELearning ALTERA VITA συναινούν στην αποστολή ενημερωτικών e mails για τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένοι, για τα νέα μαθήματα στο ELearning ALTERA VITA και την επικοινωνία της E– Learning ALTERA VITA μαζί τους για διαδικαστικά θέματα. Οι χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να άρουν την συγκατάθεσής τους.

Πλήρες όνομα. Το πλήρες όνομα χρήστη χρησιμοποιείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης για το οποίο πιθανώς να αιτηθείτε για ένα ή περισσότερα μαθήματα του ELearning ALTERA VITA.

Δημόσιο όνομα χρήστη (username). Το username σας είναι ορατό στις συνομιλίες σας στο forum του μαθήματος και εξασφαλίζει την ανώνυμη συμμετοχή σας στο μάθημα. Χρησιμοποιείται από τον διδάσκοντα για την αξιολόγηση των εργασιών σας, εφόσον στο μάθημα υπάρχουν ασκήσεις ανοιχτού τύπου για τις οποίες δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη αξιολόγηση.
Κωδικός πρόσβασης. Ο κωδικός με τον οποίο προστατεύεται τον λογαριασμό σας. Η ELearning ALTERA VITA δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του από το ELearning ALTERA VITA. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα του ELearning ALTERA VITA ούτε θα λαμβάνει ενημερωτικά email. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται αναλυτικά πως μπορεί να γίνει αυτό.

Κατά την εγγραφή σας στο ELearning ALTERA VITA μπορείτε να καταχωρίσετε επιπλέον πληροφορίες για το προφίλ σας (η συμπλήρωση των οποίων είναι προαιρετική). Οι πληροφορίες αυτές είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, το έτος γέννησης, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και οι λόγοι που σας οδήγησαν στην εγγραφή σας στο ELearning ALTERA VITA. Στο προφίλ σας μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζετε περιορισμένο ή πλήρες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κατά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που αποστέλλεται από το E– Learning ALTERA VITA μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σε μάθημα, ενδέχεται να καταχωρίσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το ELearning ALTERA VITA για στατιστικούς λόγους με στόχο τη βελτίωση των μαθημάτων και την προσαρμογή τους στους εκπαιδευόμενους. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται γίνεται ανώνυμα.

Συλλογή δεδομένων από άλλους

Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών της πλατφόρμας. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι στο ELearning ALTERA VITA ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Για παράδειγμα, κατά τη συμμετοχή σας στο μάθημα, πληροφορίες όπως το email ή/και το δημόσιο όνομα χρήστη (username) σας, τις μοιραζόμαστε με τους διδάσκοντες του μαθήματος και τους βοηθούς των διδασκόντων. Αυτό γίνεται μόνο για την επίτευξη βασικών λειτουργιών που μαθήματος π.χ. τη διόρθωση των ασκήσεων εφόσον δεν γίνονται με τρόπο αυτοματοποιημένο από το σύστημα. Καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν διατηρούνται από τους διδάσκοντες και τους βοηθούς των διδασκόντων μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Το ELearning ALTERA VITA διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Linkedin. Το ELearning ALTERA VITA δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για να επικοινωνήσουν με το E– Learning ALTERA VITA. Επιπλέον, το ELearning ALTERA VITA δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο αναφορικά με το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook και το LinkedIn θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy) της εκάστοτε πλατφόρμας.

Στην περίπτωση που λάβουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το λόγο της επικοινωνίας με το E– Learning ALTERA VITA.

Μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν στη διάρκεια της παρακολούθησης και το πλήθος των επαναλήψεων κάθε βιντεοδιάλεξης. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανώνυμα.

Με την επίσκεψη σας στο ELearning ALTERA VITA τα προγράμματα περιήγησης όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox κ.λπ. ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies. Μπορείτε αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή σας καθώς και να ρυθμίσετε τους φυλλομετρητές σχετικά με το επίπεδο εγκατάστασης των cookies.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στο E– Learning ALTERA VITA ή και να τα διαγράψετε

Οι πληροφορίες που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στο ELearning ALTERA VITA αποτελούν το λογαριασμό σας στο E– Learning ALTERA VITA. Μπορείτε όποτε θέλετε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει ή και να τις διαγράψετε οριστικά.

Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1o βήμα: Συνδεθείτε στο E-Learning ALTERA VITA

2o βήμα: Επιλέξτε το βέλος δίπλα από το Δημόσιο όνομα χρήστη (πάνω δεξιά στην οθόνη)

 3o βήμα: Επιλέξτε από το μενού την επιλογή «Λογαριασμός».

4o βήμα: Μπορείτε να τροποποιήσετε όλες τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στο ELearning ALTERA VITA εκτός από το Δημόσιο όνομα χρήστη (username). Εφόσον, επιθυμείτε την αλλαγή του δημοσίου ονόματος χρήστη (username) μπορείτε να μας αποστείλετε το αίτημα σας στο alteravitacyclades@gmail.com.

Πότε θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει

Όταν μας το ζητήσετε.

Εφόσον μας ζητήσετε να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας από το E– Learning ALTERA VITA θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων και κάθε άλλης πληροφορίας που αφορά τη συμμετοχή σας στο ELearning ALTERA VITA. Σημειώστε ότι μετά τη διαγραφή σας από το ELearning ALTERA VITA δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στα μαθήματα του ELearning ALTERA VITA εκτός αν ξαναεγγραφείτε δημιουργώντας έναν νέο λογαριασμό και αποδεχθείτε Όρους χρήσης, τον Κώδικα Τιμής και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της πλατφόρμας ELearning ALTERA VITA.

Όταν ολοκληρωθεί το μάθημα.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή των χρηστών στο μάθημα διαγράφονται μέσα σε ένα διάστημα 1-2 μηνών. Για να διαγραφτείτε από το μάθημα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με τον κάδο ανακύκλωσης που εμφανίζεται στη λίστα «Τα μαθήματά μου» δίπλα από το όνομα του μαθήματος.

 Αποστολή μαζικών newsletter από το E-Learning ALTERA VITA

Με την εγγραφή σας στο ELearning ALTERA VITA αποδέχεστε τη λήψη μαζικών ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το ELearning ALTERA VITA. Πραγματοποιούμε μαζική ενημέρωση:

  για τα νέα μαθήματα του ELearning ALTERA VITA

 για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ELearning ALTERA VITA

 για ενημέρωση σε θέματα σχετικά με το μάθημα που έχετε παρακολουθήσει
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Τα δεδομένα σας που έχουν καταχωρισθεί για αυτό το σκοπό διαγράφονται.

Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους σε ένα μάθημα στο ELearning ALTERA VITA αποδέχονται την αποστολή ενημερωτικών email για τους σκοπούς του μαθήματος και την επικοινωνία της ELearning ALTERA VITA μαζί τους.

Έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε τη συναίνεσή σας για την αποστολή μαζικών ενημερωτικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα που σας αποστέλλετε από το ELearning ALTERA VITA υπάρχει στο κάτω μέρος του ένα κουμπί απεγγραφής.

Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ζητήσετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από το ELearning ALTERA VITA. Σας ενημερώνουμε ότι η απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ELearning ALTERA VITA στο πλαίσιο της λειτουργίας του είναι απολύτως εμπιστευτικά και ασφαλή. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας μαζί σας και της εύρυθμης λειτουργίας του ELearning ALTERA VITA. Η πλατφόρμα ELearning ALTERA VITA διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε απαιτείται και ακολουθώντας πάντοτε το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Με την πλοήγηση και χρήση της πλατφόρμας ELearning ALTERA VITA αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους χρήσης, τον Κώδικα Τιμής και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων(εφόσον το μάθημα είναι επί πληρωμή)

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που συντρέχουν σημαντικοί λόγοι και δεν είστε σε θέση να παρακολουθήσετε το μάθημα, θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ξανά στον επόμενο κύκλο μαθημάτων μετά από σχετική επικοινωνία.

Κώδικας τιμής για τους χρήστες της πλατφόρμας E– Learning ALTERA VITA

Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας δεσμεύονται να τηρούν πιστά τους παρακάτω κανόνες (κώδικας δεοντολογίας):

✔Θα κάνω εγγραφή μόνο για έναν λογαριασμό στο ELearning ALTERA VITA.

✔Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό μου στο ELearning ALTERA VITA.

✔Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμό μου και λοιπά προσωπικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο E– Learning ALTERA VITA.

✔Οι απαντήσεις μου στις σύντομες εργασίες (mini-projects), στα κουιζ και σε κάθε άλλου είδους εργασία η οποία υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης θα προέρχεται αποκλειστικά από δική μου προσωπική προσπάθεια και πνευματική εργασία (εκτός των εργασιών που σαφώς επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των συνεκπαιδευομένων).

✔Δεν θα δημοσιεύσω σε κανέναν και με κανένα τρόπο στις λύσεις των εργασιών που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

✔Δεν θα επιχειρήσω να βελτιώσω την επίδοσή μου με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσω βλάβη στην επίδοση άλλων.

✔Δεν θα αναρτήσω στους χώρους συζήτησης (forums) περιεχόμενο το οποίο να:

  • δυσφημεί ή προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων ατόμων
  • παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής ή της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
  • διαφημίζει εμπορικά προϊόντα
  • είναι ενσυνείδητα ανακριβές με σκοπό την παραπλάνηση άλλων
  • περιέχει ιούς παντός είδους, κατεστραμμένα αρχεία, κακόβουλο λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή τα αρχεία ενός άλλου.

En son değiştirme: Pazar, 27 Kasım 2022, 1:33 ÖÖ